WSPL SPZOZ
ul. Obwodowa 3
11-500 Giżycko


wspl

WOJSKOWA SPECJALISTYCZNA PRZYCHODNIA LEKARSKA
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
w G i ż y c k u 

SZCZEPIMY PRZECIW GRYPIE

 

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

11-500 Giżycko ul. Obwodowa 3 woj. warmińsko - mazurskie

tel./fax 87 428 52 21

NIP 845-17-11-581

REGON 510891122

 

Kancelaria

   telefon: 87 428 52 21; 261 335 371  

WPŁATY DO KASY W KANCELARII
w godz. 730 - 1500


Dyrektor
l
ek. med. Artur Radman
telefon: 87 429 31 50, 261 335 370

 

Główny Księgowy-Zastępca Dyrektora
Grzegorz Gutowski
telefon: 261 335 672

 

Przełożona Pielęgniarek
tel. 261 335 377     Godz. 800 - 1500

 

Pielęgniarki środowiskowe
tel. 261 335 376

 

 Kliknij tu, aby zobaczyć informacje o rejestracji.

 

 


(C) 2018 WSPL SPZOZ