WSPL SPZOZ
ul. Obwodowa 3
11-500 Giżycko


wspl


KONKURS NA STANOWISKO PRZEŁOŻONEJ PIELĘGNIAREK
(Zakończone)Przedmiot zamówienia:
Konkurs na stanowisko Przełożonej Pielęgniarek w Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SPZOZ w Giżycku


OGŁOSZENIE

     Komisja Konkursowa na posiedzeniu w dniu 10 czerwca 2016 roku stwierdziła przebieg konkursu zgodny z Regulaminem przeprowadzania Konkursu . Zgłoszono ofertę  tylko przez jednego kandydata.
     Z przyczyn formalnych postępowanie nie zostało zakończone. Zgodnie z przyjętym Regulaminem przeprowadzania Konkursu par. 3 pkt 1, postępowanie może być przeprowadzone, jeżeli zgłosi się co najmniej 2 kandydatów spełniających wymogi kwalifikacyjne. 
   Konkurs na stanowisko Przełożonej Pielęgniarek w Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SPZOZ w Giżycku. zostanie ogłoszony ponownie. 

                                                                            DYREKTOR

                                                  (-) lek. Artur Radman

 

 

OGŁOSZENIE

Dyrektor Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Giżycku

ogłasza

Konkurs

Na stanowisko

Przełożonej Pielęgniarek

w Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej

Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Giżycku

 

Uwaga!
Pełna treść ogłoszenia oraz terminy i warunki składania ofert

podane w załączniku.Pliki do pobrania


- KONKURS PRZELOZONA PIELEGNIAREK - OGLOSZENIE.JPG
(C) 2018 WSPL SPZOZ