WSPL SPZOZ
ul. Obwodowa 3
11-500 Giżycko


wspl

UWAGA PACJENCI!

OD DNIA 17.03.2020 DO ODWOŁANIA
Obowiązuje zmiana funkcjonowania przychodni WSPL Giżycko w tym pracy lekarzy.


Z racji zagrożenia epidemią koronawirusa SARS-CoV-2 zostają wprowadzone nadzwyczajne rozwiązania dotyczące wizyt w poradniach WSPL w Giżycku.W związku z panującą sytuacją epidemiczną prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy.Lekarze rodzinni – teleporady/wizyty :

Mariusz Szymański261 335 379m.szymanski@wsplek.pl
Waldemar Krupa261 335 376w.krupa@wsplek.pl
Tawfik Al Zaghir261 335 379t.alzaghir@wsplek.pl

W sytuacjach kiedy jest to niezbędne pacjent zostanie umówiony na konkretną godzinę do lekarza. O przyjęciu na wizytę decyduje lekarz.


Po recepty z zakresu POZ (lekarz rodzinny) proszę dzwonić pod nr tel:
    tel.   501 321 203    w godz. 08:00 - 15:00
    tel.   261 335 376    w godz. 08:00 - 18:00
    tel.   261 335 372    w godz. 08:00 - 15:00


Ambulatoryjna opieka specjalistyczna (AOS). Lekarze specjaliści, teleporady/wizyty, kontynuacja leczenia, powtórzenie recept.
    tel.   502 408 897    w godz. 08:00 - 15:00
    tel.   261 335 377    w godz. 08:00 - 15:00
    tel.   87 428 26 32    w godz. 08:00 - 18:00


W celu przesłania wyników zleconych badań udostępniamy Państwu adresy poczty elektronicznej do poradni specjalistycznych:

Poradnia kardiologiczna     kardiologia@wsplek.pl
Poradnia neurologiczna     neurologia@wsplek.pl
Poradnia reumatologiczna     reumatologia@wsplek.pl
Poradnia chirurgiczna     chirurgia@wsplek.pl
Poradnia ortopedyczna     ortopedia@wsplek.pl
Poradnia urologiczna     urologia@wsplek.pl
Poradnia laryngologiczna     laryngologia@wsplek.pl
Poradnia dermatologiczna     dermatologia@wsplek.pl
Poradnia diabetologiczna     diabetologia@wsplek.pl

Po odebraniu wyników lekarze specjaliści skontaktują się z Państwem telefonicznie.Wnioski o wydanie dokumentacji medycznej i inne sprawy związane z dokumentacją medyczną i inną niezbędną w procesie leczenia uzyskacie Państwo pod numerami telefonów:
   87 428 52 21   w godz. 08:00 - 15:00
   261 335 371    w godz. 08:00 - 15:00
   502 408 894    w godz. 08:00 - 15:00
i pod adresem e-mail sekretariat@wsplek.pl


KONKURS NA STANOWISKO PRZEŁOŻONEJ PIELĘGNIAREK
(Zakończone)Przedmiot zamówienia:
Konkurs na stanowisko Przełożonej Pielęgniarek w Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SPZOZ w Giżycku


OGŁOSZENIE

     Komisja Konkursowa na posiedzeniu w dniu 10 czerwca 2016 roku stwierdziła przebieg konkursu zgodny z Regulaminem przeprowadzania Konkursu . Zgłoszono ofertę  tylko przez jednego kandydata.
     Z przyczyn formalnych postępowanie nie zostało zakończone. Zgodnie z przyjętym Regulaminem przeprowadzania Konkursu par. 3 pkt 1, postępowanie może być przeprowadzone, jeżeli zgłosi się co najmniej 2 kandydatów spełniających wymogi kwalifikacyjne. 
   Konkurs na stanowisko Przełożonej Pielęgniarek w Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SPZOZ w Giżycku. zostanie ogłoszony ponownie. 

                                                                            DYREKTOR

                                                  (-) lek. Artur Radman

 

 

OGŁOSZENIE

Dyrektor Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Giżycku

ogłasza

Konkurs

Na stanowisko

Przełożonej Pielęgniarek

w Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej

Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Giżycku

 

Uwaga!
Pełna treść ogłoszenia oraz terminy i warunki składania ofert

podane w załączniku.Pliki do pobrania


- KONKURS PRZELOZONA PIELEGNIAREK - OGLOSZENIE.JPG
(C) 2018 WSPL SPZOZ