WSPL SPZOZ
ul. Obwodowa 3
11-500 Giżycko


wspl

P/1/01/10

Dostawa i montaż windy z napędem hydraulicznym
(Zakończone)Przedmiot zamówienia:
dostawa i montaż windy z napędem hydraulicznym dla osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich w budynku Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SPZOZ 11-500 Giżycko, ul. Obwodowa 3, wraz z wykonaniem projektu technicznego i opracowaniem dokumentacji technicznej


 

Ogłoszenie

 

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

11-500 Giżycko, ul. Obwodowa 3 tel./ fax 087- 428 52 21 ogłasza przetarg nieograniczony na:

Dostawę i montaż windy z napędem hydraulicznym dla osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich w budynku Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SPZOZ 11-500 Giżycko, ul. Obwodowa 3.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż windy z napędem hydraulicznym dla osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich w budynku Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SPZOZ 11-500 Giżycko, ul. Obwodowa 3, wraz z wykonaniem projektu technicznego i opracowaniem dokumentacji technicznej.

Zakres prac oraz inne informacje dostępne w załącznikach do niniejszej informacji (patrz niżej)

Skany w lepszej jakości dostępne do wglądu w kancelarii przychodni.


 

 

WYNIKI PRZETARGU

 

Giżycko, dn. 16.02.2010 r.

 

Zgodnie z art. 92 Prawo Zamówień Publicznych informujemy o wyborze najkorzystniejszej oferty zgłoszonych do przetargu prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż windy z napędem hydraulicznym dla osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich w budynku Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SPZOZ 11-500 Giżycko, ul. Obwodowa 3.

Najkorzystniejsza oferta została złożona przez wykonawcę:

 

 

Pracownia Projektowa - Lech Makowczenko 11-500 Giżycko, ul. Wyzwolenia 2 p. 303

 

cena oferty brutto 117.757,41 złotych.

 

Wykonawca

Kryterium cena

Kryterium jakość

Kryterium gwarancja

Łącznie

PUHP PILAWA Eugeniusz Pilawa

78-100 Kołobrzeg, ul. Tęczowa 1

58,9

6

2

66,9

PUH WIWRA W. Pilawa

80-299 Gdańsk, ul. Niedziałkowskiego 8c

70,5

10

5

85,5

RS Technika Ireneusz Rafalik

07-300 Ostrów Mazowiecka, Kalinowo 86

69,1

6

1,3

76,4

Pracownia Projektowa - Lech Makowczenko

11-500 Giżycko, ul. Wyzwolenia 2 p. 303

85

4

2,5

91,5

PHUP PALWOD Export-Import

19-500 Gołdap, ul. Suwalska 16

34,6

10

2,5

47,1

 

Na realizację zamówienia Zamawiający przeznacza kwotę brutto 150.000 złotych.

 

Niniejsza informacja została wysłana fax i pisemnie do wykonawców

oraz zamieszczona na stronie internetowej w dniu 16.02.2010 r.


Pliki do pobrania


- Ogloszenie.doc
Ogłoszenie

- pietro.jpg

- parter.jpg

- siwz.zip

- wyniki.doc
WYNIKI PRZETARGU
(C) 2018 WSPL SPZOZ