WSPL SPZOZ
ul. Obwodowa 3
11-500 Giżycko


Profilaktyka 40+

BIP

WSB Poznań

wspl


Przyjmujemy zapisy do Lekarza POZ
Realizujemy świadczenia zdrowotne z programu "Profilaktyka 40+"

rejestracja tel.: 575 585 340Szczepienia przeciw COVID-19 www.gov.plWIZYTY DOMOWE

rejestracja: tel. 261 335 379 w godz. od 07:45 do 10:45


Lekarze rodzinni - wizyty/teleporady:

Mariusz Szymańskim.szymanski@wsplek.pl
pn08:00 - 17:00 Powtórzenie RECEPTY
wt08:00 - 13:00
13:00 - 15:00 wizyty domowe
śr08:00 - 13:00
13:00 - 15:00 wizyty domowe
cz08:00 - 15:00
pt09:00 - 15:00


Tawfik Al Zaghirt.alzaghir@wsplek.pl
pn12:00 - 18:00
13:00 - 15:00 wizyty domowe
Powtórzenie RECEPTY
wt12:00 - 18:00
śr12:00 - 18:00
cz12:00 - 18:00
13:00 - 15:00 wizyty domowe
pt12:00 - 18:00
13:00 - 15:00 wizyty domowe


Agnieszka Karola.karol@wsplek.pl
pn08:00 - 15:00 Powtórzenie RECEPTY
wt08:00 - 13:00
13:00 - 15:00 wizyty domowe
śr08:00 - 15:00
cz08:00 - 15:00
pt08:00 - 13:00
13:00 - 15:00 wizyty domowe
Ustalanie terminu teleporady lub wizyty odbywa się w Rejestracji pod nr tel:
    tel.   261 335 376    w godz. 08:00 - 18:00

Zamówienia na leki wrzucamy do skrzynki zawieszonej przed rejestracją lub przesyłamy drogą elektroniczną na adres recepty@wsplek.pl
W pilnych przypadkach Po recepty z zakresu POZ (lekarz rodzinny) proszę dzwonić pod nr tel:
    tel.   261 335 376    w godz. 08:00 - 15:00


W celu przesłania wyników zleconych badań udostępniamy Państwu adresy poczty elektronicznej do poradni specjalistycznych:

Poradnia kardiologiczna     kardiologia@wsplek.pl
Poradnia neurologiczna     neurologia@wsplek.pl
Poradnia reumatologiczna     reumatologia@wsplek.pl
Poradnia chirurgiczna     chirurgia@wsplek.pl
Poradnia ortopedyczna     ortopedia@wsplek.pl
Poradnia urologiczna     urologia@wsplek.pl
Poradnia laryngologiczna     laryngologia@wsplek.pl
Poradnia dermatologiczna     dermatologia@wsplek.pl
Poradnia diabetologiczna     diabetologia@wsplek.pl
Pracownia fizjoterapii     rehabilitacja@wsplek.pl

Po odebraniu wyników lekarze specjaliści skontaktują się z Państwem telefonicznie.Wnioski o wydanie dokumentacji medycznej i inne sprawy związane z dokumentacją medyczną i inną niezbędną w procesie leczenia uzyskacie Państwo pod numerami telefonów:
   87 428 52 21   w godz. 08:00 - 15:00
   261 335 371    w godz. 08:00 - 15:00
   502 408 894    w godz. 08:00 - 15:00
i pod adresem e-mail sekretariat@wsplek.pl

N/5/04/18

KOMPLEKSOWA INFORMATYZACJA WOJSKOWEJ SPECJALISTYCZNEJ PRZYCHODNI LEKARSKIEJ SPZOZ GIŻYCKO
(Zakończone)Przedmiot zamówienia:
Kompleksowa informatyzacja Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SP ZOZ w Giżycku z dostawą sprzętu komputerowego.


                                                                                                Gizycko, dnia 19_07_2018r.

                                                           Do wszystkich stron
                                                           zainteresowanych przedmiotowym
                                                           postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

 

                                                               OGŁOSZENIE
Zamawiający zawiadamia wszystkie strony zainteresowane przedmiotowym postępowaniem
o udzielenie zamówienia publiczneg o wyborze oferty najkorzystniejszej.
Szczegóły w załączniku - Protokół z otwarcia ofert.

                                                                                         Kierownik Zamawiającego

                                                                                               (-)lek. Artur Radman

 

Ogłoszenie nr 569362-N-2018 z dnia 2018-06-08 r.
Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej: Kompleksowa informatyzacja Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Samodzielnego Pubicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Giżycku. 

 

 

Zamawiający na wniosek  wykonawcy zamieszcza plik edytowalny Załącznik nr 8.Pliki do pobrania


- Ogloszenie o zamowieniu 08.06.2018.pdf

- SIWZ 08.06.2018.pdf

- Zalaczniki nr 1-6 do edycji.docx

- Zalacznik nr 7 - Wzor umowy.pdf

- Zalacznik nr 8 - Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia.pdf

- Pytania i odpowiedzi do postepowania 15.06.2018.pdf

- szczegolowy opis przedmiotu zamowienia .odt
Załącznik nr 8 - plik edytowalny

- Protokol_z otwarcia_ofert.pdf

- ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY.pdf
(C) 2018 WSPL SPZOZ