WSPL SPZOZ
ul. Obwodowa 3
11-500 Giżycko


wspl


Rejestracja


 

SZANOWNI PACJENCI

1. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („
RODO”) administratorem Twoich danych osobowych jest Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ w Giżycku.


2. Administrator Ochrony Danych Osobowych wyznaczył Inspekora Ochrony Danych Osobych.


3. Informujjemy że obowiązki Inspektora Ochrony Danych pełni Pan Grzegorz Szajerka.


4.W sprawach odchrony danych osobowych prosimy kontaktować się z w/w Inspektorem pod numerem tel. 533 327 054 oraz mailowo na adres grzegorz.szajerka@gptogatus.pl.


5.Administrator przygotował punkt kontaktu z którym można skontaktować wysyłając wiadomość na adres :grzegorz.szajerka@gptogatus.pl lub rodo@gptogatus.pl.

 

6.Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust.1 lit. b,d i art. 9 ust. 2 lit.h RODO.


7.Celem przetwarzania danych osobowych jest świadczenie usług medycznych, ochrona stanu zdrowia, zarządzanie udzielaniem świadczeń medycznych w WSPL SPZOZ w Giżycku.


8.Dane mogą być udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora w szczególności: laboratorium zewnętrznym, kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcą świadczącym usługę z zakresu ochrony danych osobowych. 


9.Administrator nie udostępnia danych ani nie przekazuje danych do państwa trzeciego.


10.Dane osobowe będą przechowywane w czasie niezbędnym do zrealizowania celu przez okres wynikający z przepisów ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. (Dz.U.2017.0.1318)


11.Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych (art. 15 RODO), ich poprawiania (ART. 16 RODO) oraz sprostowania, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia i wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz prawo uzyskania kopi swoich danych osobowych w siedzibie administratora.


12.Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji ww. celów. Konsekwencją niepodania danych będzie odmowa udzielenia świadczeń z zakresu opieki zdrowotnej.


 

Rozporządzenie dostępne na stronie:
tutaj>>

 

SZANOWNI PACJENCI .

Wyznaczone godziny przyjęć są czasami przybliżonymi
i mogą ulec przesunięciu w zależności
od bieżącej sytuacji.


UWAGA PACJENCI

POZA KOLEJNOŚCIĄ

przyjmowane są osoby niepełnosprawne - o znacznym stopniu niepełnosprawności Dz. U. 932/2018.

Zarządzenie Prezesa NFZ z 22.06.2018r.

Za okazaniem orzeczenia o stopniu niepełnosprawności i osoby posiadające I grupę inwalidzką


GODZINY REJESTRACJI W PORADNIACH WSPL
AMBULATORIUM
OPIEKA SPECJALISTYCZNA
A.O.S.
Tel. 87 428 26 32

SZCZEPIMY PRZECIW GRYPIE

Poradnia/gabinet

Godziny rejestracji

Nr telefonu

Neurologiczna

Poniedziałek - Piątek

8 00 - 18 00

87 428 26 32

(lub osobiście)

Laryngologiczna Poniedziałek - Piątek

8 00 - 18 00

87 428 26 32

(lub osobiście)

Logopedyczna Poniedziałek - Piątek

8 00 - 18 00

87 428 26 32

(lub osobiście)

Reumatologiczna Poniedziałek - Piątek

8 00 - 18 00

87 428 26 32

(lub osobiście)

 Diabetologiczna

Poniedziałek - Piątek

00 - 18 00

 

87 428 26 32

(lub osobiście)

Dermatologiczna

Poniedziałek - Piątek

8 00 - 18 00

87 428 26 32

(lub osobiście)
Okulistyczna Poniedziałek - Piątek

00 - 18 00

87 428 26 32

(lub osobiście)

Urologiczna

Poniedziałek - Piątek

00 - 15 00

87 428 26 32

(lub osobiście)

Chirurgia ogólna

Poniedziałek - Piątek

 8 00  1500 

87 428 26 32

(lub osobiście)

Urazowo-Ortopedyczna

Poniedziałek - Piątek

00 - 1500

87 428 26 32

(lub osobiście)

Kardiologiczna

Poniedziałek - Piątek

800 - 18 00

87 428 26 32

(lub osobiście)

Stomatologia

Poniedziałek - Piątek

8 00 - 15 00

261 335 378

(lub osobiście)

Ortodoncja Poniedziałek - Piątek
00 - 15 00

261 335 378

(lub osobiście)

Fizykoterapia

Poniedziałek - Piątek

12 00 - 15 00

261 335 383
(lub osobiście)

REJESTRACJA DO LEKARZY RODZINNYCH-POZ
Tel. 261 335 376


SZCZEPIMY PRZECIW GRYPIE

 

 Poradnia/gabinet

 Godziny rejestracji

 Nr telefonu

Lekarz Rodzinny POZ  Poniedziałek - Piątek

8 00 - 18 00 

261 335 376
(lub osobiście) 

Wizyty Domowe

Poniedziałek - Piątek

8 00 - 12 00  

261 335 379
(lub osobiście)  
 Pielęgniarka
Środowiskowa
Rodzinna
Poniedziałek - Piątek

8 00 - 18 00   

261 335 376

(lub osobiście) 


Położna
Środowiskowa-Rodzinna
Poniedziałek - Piątek

8 00 - 18 00 

261 335 376
   608 526 805
(lub osobiście)  
 Gabinet Zabiegowy Poniedziałek - Piątek

8 00 - 18 00 

261 335 377
(lub osobiście) 
 USG Poniedziałek - Piątek

8 00 - 18 00 

261 335 376
(lub osobiście) 
Pracownia RTG            

Poniedziałek

     8:30 - 11:30


Wtorek

    8:30   - 11:30 

16:00   - 18:00


Środa

           8:30 - 11:30 


Czwartek

           10:00 - 15:00


Piątek

           10:00 - 12:00 

261 335 374
(lub osobiście)

 

 


(C) 2018 WSPL SPZOZ