Celem Przychodni jest udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w zakresie działań służących ratowaniu, przywróceniu i poprawie zdrowia.

Podejmowanie innych działań medycznych wynikających z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania oraz realizacja zadań zleconych przez Ministra Obrony Narodowej.

Przychodnia jest uprawniona do udzielania bezpłatnych świadczeń zdrowotnych osobom objętym ubezpieczeniem zdrowotnym a w przypadku bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia bezpłatnie każdej zgłaszającej się osobie.

Do zadań Przychodni należy w szczególności udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: