MEDYCYNA PRACY ( pok. 104 / I piętro )

 

lekarz Jan Gawlik

godziny przyjęć

poniedziałek
 
czwartek
od 12:00
 
od 11:00

rejestracja

tel. 502 408 901
 
codziennie
09:00 - 11:30
 
 

W PORADNI MEDYCYNY PRACY WYKONUJEMY NASTĘPUJĄCE BADANIA

Badania profilaktyczne wszystkich grup zawodowych:

 • Wstępne - wykonywane przed przystąpieniem do pracy, lub w przypadku zmiany stanowiska, jeżeli występują na tym stanowisku inne czynniki szkodliwe
 • Okresowe - przeprowadzane w okresie zatrudnienia przed zakończeniem ważności poprzedniego zaświadczenia kontrolne - wykonywane po 30 dniach zwolnienia lekarskiego
 • Badania dla pracowników wykonujących prace wymagające szczególnej sprawności psychofizycznej (operatorzy urządzeń i maszyn, prace na wysokości powyżej 3 metrów, obsługa suwnic, podnośników, wózków widłowych itp.)
 • Badania kierowców i kandydatów na kierowców wszystkich kategorii prawa jazdy
 • Badania osób pracujących w służbie leśnej
 • Badania osób pracujących w straży pożarnej
 • Badania do pracy z promieniowaniem jonizującym
 • Wydawanie świadectw sanitarno-epidemiologicznych
 • Ocena stanu zdrowia osób uczęszczających na kursy zawodowe

W ramach badań profilaktycznych na podstawie których wystawiane jest orzeczenie lekarskie wykonywane są:

 • Konsultacje specjalistyczne ( laryngologa, neurologa, okulisty)
 • Pobieranie materiału do badań laboratoryjnych
 • Badanie EKG
 • Badanie spirometryczne
 • Badanie audiometryczne
 • Badanie RTG
 • Test wysiłkowy
 • Badania psychotechniczne (pojazdy uprzywilejowane)