1. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”) administratorem Twoich danych osobowych jest Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ w Giżycku.
 2. Administrator Ochrony Danych Osobowych wyznaczył Inspekora Ochrony Danych Osobych.
 3. Informujemy że obowiązki Inspektora Ochrony Danych pełni Pani Kinga Oklińska.
 4. W sprawach odchrony danych osobowych prosimy kontaktować się z w/w Inspektorem
  pod numerem tel. 533 327 054 oraz mailowo na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 5. Administrator przygotował punkt kontaktu z którym można skontaktować wysyłając wiadomość na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 6. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust.1 lit. b,d i art. 9 ust. 2 lit.h RODO.
 7. Celem przetwarzania danych osobowych jest świadczenie usług medycznych, ochrona stanu zdrowia, zarządzanie udzielaniem świadczeń medycznych w WSPL SPZOZ w Giżycku.
 8. Dane mogą być udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora w szczególności: laboratorium zewnętrznym, kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcą świadczącym usługę z zakresu ochrony danych osobowych.
 9. Administrator nie udostępnia danych ani nie przekazuje danych do państwa trzeciego.
 10. Dane osobowe będą przechowywane w czasie niezbędnym do zrealizowania celu przez okres wynikający z przepisów ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. (Dz.U.2017.0.1318).
 11. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych (art. 15 RODO), ich poprawiania (ART. 16 RODO) oraz sprostowania, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia i wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz prawo uzyskania kopi swoich danych osobowych w siedzibie administratora.
 12. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji ww. celów. Konsekwencją niepodania danych będzie odmowa udzielenia świadczeń z zakresu opieki zdrowotnej.